Healing

Om een diepliggende transformatie tot stand te brengen, maak ik contact met zowel je fysieke lichaam als diverse Ziele aspecten. Allereerst maak ik verbinding met je Zijn. Vanuit daar maak ik tegelijkertijd een koppeling tussen je Ziel en je lichaam. Ik behandel wat zich aandient en op dat moment de grootste prioriteit is.

Vanuit mijn Zijn leg ik contact met diverse Ziele aspecten. Ziele aspecten uit andere velden worden losgemaakt en trauma vrij gemaakt, waardoor er een nieuwe beslissing genomen kan worden. Verder worden Ziele delen geïntegreerd in je kleine bekken. Daarmee wordt de verbinding gelegd met je Ware Zelf. Je oorspronkelijke Zijn wordt dan weer zichtbaar en neemt zijn rechtmatig plek in het fysieke lichaam weer in. De belangrijkste punten van mijn behandeling zijn: het kleine bekken, hart en hoofd. Dit om de drie eenheid te bewerkstelligen: je hoofd in verbinding met je hart en je kleine bekken.

Daarnaast worden vaak ook aardse persoonlijke stukken aangeraakt, waardoor je oude patronen kan loslaten en makkelijker in verbinding komt met je Ware Zelf. Dit zijn vaak praktische stukken waar je in het dagelijks leven tegen aan loopt.

Ik werk multidimentionaal en werk dus ook bij jou op diverse levels. We leven in een tijd waarin we oude tijdslijnen dienen los te laten. We transformeren van een ego gedragen bewustzijn naar een hart gedragen bewustzijn en deze healing sluit daar juist heel mooi op aan.  

De behandeling duurt maximaal 2 uur. Voor kinderen tot 16 jaar duurt een healing 1 uur. Na de behandeling voel je je rustiger, ontspannen en helderder. Je krijgt hiermee een heel persoonlijk afgestemde healing waarmee je steviger en liefdevoller in het leven komt te staan.

Terug