De Eenwording

Onze vrouwelijke en mannelijke principe:
Zowel ons mannelijke als ons vrouwelijke energie zijn erg lang uit evenwicht geweest. Ze zijn allebei door geschoten; de mannelijke energie in het doen en doelgericht zijn vanuit ons denken en de vrouwelijke energie in het onderdrukken van ons intuïtie en ons als ware verliezen in een ander (de ander is belangrijker dan ons zelf). Nu alles in ons in evenwicht lijkt te komen mag het mannelijke en het vrouwelijke Zijn in ons samen komen en dat gebeurt vanuit ons kleine bekken, daar zit de vrouwelijke energie. Onze vrouwelijke energie is het intuitieve, het ontvangende, het dragende en voedende principe. Het is de inspiratiebron voor het mannelijke principe, die doelgericht en scheppend van aard is. Het vrouwelijke principe draagt als ware het mannelijke principe, zodat deze vanuit zachtheid en liefde in actie mag komen en kan dan ook doeltreffend zijn. Er vindt een continue samenwerking plaats; de een kan niet zonder de ander. Wanneer deze samenwerking niet plaats vindt, gaat het los van elkaar functioneren en schiet het in beide kanten door. Het wordt dan buiten ons zelf geplaatst. In onze samenleving is de patriachale overheersing nog steeds zichtbaar en nog voor deze samenleving heeft er een matriachale overheersing gespeeld. Nu komt de tijd dat wij weer een eenheid gaan vormen.  

De Bron:
Doordat wij alles buiten ons plaatsen, zijn wij volledig afgescheiden van het grote geheel en zijn wij alles in stukjes gaan zien. Zo ook de Bron en de nieuwe Aarde. Het is de bedoeling dat wij alles wat wij buiten ons zelf plaatsen, weer in ons systeem moeten trekken.

Als eerste begint dat met onze afgesplitste Ziele delen. Deze zijn vaak in de kosmische velden achter gebleven door opgedane trauma’s. Deze mogen we centreren in ons kleine bekken, dat geldt ook voor de Bron en de nieuwe Aarde. Dan worden wij de Bron en kunnen wij ons rechtmatige plek in het grote geheel gaan innemen. In het kleine bekken zit onze ware Zelf, wat ik zelf ervaar is wanneer ik mijn verbinding met mijn ware Zelf voel, ik volledig verbonden ben met alles wat er is en hoef ik niet meer apart de verbinding met de Bron boven mij te leggen. Daar kan soms aardig aan getrokken worden, wat weer onrust geeft.

Wij kunnen ons gaan afvragen wie de Meesters vanuit die Bron werkelijk zijn, zijn dat eigenlijk niet delen van ons Zelf?  Ik ga me steeds dieper beseffen dat wij onze kracht ongelofelijk lang buiten ons zelf geplaatst hebben en dus ons Zelf enorm ontkracht hebben.

Het kosmisch hart:
In deze tijd wordt ook ons kosmisch hart geopend. |Dit gebeurt vanuit het middenrif en op de rugzijde. Van daaruit zal het kosmisch hart zich verder openen en doorstromen, zowel naar beneden als naar boven en de voor- en achterkant van ons lichaam weer samenvoegen. Spanningen in de schouders, nek en hoofd worden dan meer losgelaten. Als onze afgesplitste Ziele delen in ons fysiek lichaam aanwezig zijn, kan de liefde vanuit het geopend kosmisch hart ook volledig ontvangen worden in elke cel van ons lichaam en zal de liefde ook duidelijk en to the point zijn. Het geopend kosmisch hart zorgt ervoor dat zowel de Bron (buiten ons) en de nieuwe Aarde samen kunnen vallen binnen in ons fysieke lichaam. Ook ons Brein kan dan samenvallen met het kosmisch hart.

Chakra’s verdwijnen:
Doordat wij alles buiten ons zelf hebben geplaatst, zijn er chakra’s ontstaan die als zend- en ontvangststations dienen, het zijn dus energie centrale´ s die voor bepaalde lichaamsgebieden, cellen en organen zorgen. Maar via de chakra’s kunnen er ook beïnvloedingen plaatsvinden wat gevolg kan hebben dat er aan ons getrokken wordt. Zeker wanneer er in ons systeem nog onverwerkte trauma’s zitten en/of Ziele afspraken, waardoor wij moeilijk bij ons zelf kunnen blijven. Het is de bedoeling dat wij zelf op gegeven moment zend- en ontvangststations gaan worden. Nu ons kosmisch hart in ons geopend is en de nieuwe Aarde en de Bron in ons systeem binnen gaan komen, wordt het voor ons makkelijker om in verbinding te  blijven met ons ware Zelf, het licht en liefde kan beter ontvangen worden door. We kunnen ons wel voorstellen dat door met bewustzijnsontwikkeling en innerlijk werk bezig te zijn de chakra´s steeds verder open gaan, waardoor het licht en de liefde sterker door ons hele fysieke lichaam heen kan stromen. De chakra´s gaan dan op een gegeven moment helemaal open en vloeien in elkaar over waardoor ze overbodig worden en ze als ware oplossen. Op dit moment gebeurt dit al met een kleine groep mensen maar op een gegeven moment zal dat voor iedereen mogelijk zijn. Maar ook hiervoor geld de keuze van de Ziel.            

Eigen ervaring:
Enige tijd geleden heb ik mogen ervaren dat mijn ware Zelf steeds meer in mijn kleine bekken ging zitten, waardoor ik nog beter bij mij zelf kon blijven en me steeds dieper ben gaan beseffen wie ik werkelijk ben. Nu mijn kosmisch hart geopend is, kan de onvoorwaardelijke liefde echt vrijkomen en door mijn hele lichaam heen stromen en kan het in iedere cel van mijn lichaam ontvangen worden. Ook mijn ware Zelf kan daardoor steeds meer belicht worden. Zo kwam er ook een diepere   verbinding met mijn brein en mijn kleine bekken. Het gevolg is nog meer neutraliteit en een diepere liefde voelen niet alleen voor mezelf maar voor alles wat er is. Vandaar uit kan zowel de Bron als de nieuwe Aarde in mijn lichaam samenkomen en samenvallen in mijn kosmisch hart. Wat ik zelf ervaren heb, is hoe belangrijk het is dat eerst onze ware Zelf geïntegreerd wordt in ons kleine bekken, want dat geeft ons onze eigen individualiteit. Hierdoor kan de liefde volledig ontvangen worden in onze fysieke lichaam zodat er geen belemmering is om de verlichting van binnenuit plaats te laten vinden. Zo ben ik ook mijn voeding gaan veranderen, het wordt steeds lichter en minder. Zware voeding wordt niet meer op prijs gesteld door mijn lichaam. Het belemmert de doorstroming en geeft moeheid. Dit is een enorm proces wat zich steeds verder uitdiept en vraagt op een dieper niveau bewust te blijven wat er werkelijk gebeurt.