Multidimensionaal Mens

Multidimensionaal Mens
Mensen die ervoor gekozen hebben om multidimensionaal mens te worden, zijn al een hele tijd bezig. En dat houdt nogal wat in. In dit artikel zal ik beschrijven wat ik zelf voel, ervaar en wat belangrijk is in dit proces.

Wat houdt dat in?
Naar mijn idee houdt het in dat wij bewust worden dat er naast ons eigen werkelijkheid tegelijkertijd ook andere werkelijkheden bestaan met hun eigen bewoners (zoals buitenaardse). Daarnaast is het van belang dat wij bewust worden van onze andere Zelven, zoals onze kosmische, aardse en galactische Zelven en ze gaan erkennen als een deel van ons en graag samen willen werken met ons. Zelf schakel ik mijn andere Zelven in wanneer het nodig is voorbeeld tijdens mijn werk. Maar ik blijf dan wel de leiding houden, en merk dan dat mijn denken in dienst komt te staan van mij Zelf. In verbinding met andere werkelijkheden en hun bewoners is het heel belangrijk dat wij ons eigen uniciteit en ons eigen werkterrein blijven behouden. Daarom is het essentieel dat wij een goed onderscheidingsvermogen ontwikkelen vanuit een ontspannen alertheid. Want de andere bewoners kunnen hun eigen programma hebben en dat hoeft niet altijd de onze te zijn.

Bekken centratie:
Om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen is gecentreerd in het bekken zijn ontzettend belangrijk, want vandaar uit kunnen we echt bij ons zelf komen en blijven en gaan we niet meer mee met de energie van een ander en verliezen we ons zelf niet. Op deze manier kunnen we echt in verbinding zijn met onze Zelf en zijn wij in staat om een neutrale, passieve alertheid met onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en te gebruiken.

Hoe kom ik daar:
Wat voor mij belangrijk is mijn innerlijke werk en dat gaat via de emoties. Zelf ervaar ik dat wanneer ik de verbinding met mijn emotie of/en mijn pijn pak vanuit neutraliteit, gelijkwaardigheid, nabijheid en een open hart er ruimte ontstaat en zo achter de emotie en de pijn kan komen. Van daaruit kom ik in mijn kleine bekken dat is mijn basis, mijn rustpunt, daar zetelt mijn ware Zelf.  Ik volg daarbij mijn lage buikademhaling en voel dat de energie zich verder uitbreidt door mijn benen heen de aarde in. Rust in mijn hoofd is belangrijk, want alles gebeurt met zo min mogelijk controle vanuit mijn hoofd. Dit alles doe ik met mijn volledige aandacht. Naar mijn idee is dit nu de weg om volledig geaard te zijn en uiteindelijk in je ware licht te stappen. Want wanneer ik vanuit mijn hogere Zelf de verbinding met de emotie probeer te pakken blijft het een stuk oppervlakkiger en worden de pijnen op dieper nivo niet opgelost. omdat dan de afstand voor mij te groot is waardoor ik de werkelijke verbinding vanuit een diep gevoel niet volledig kan pakken. Onze  werkelijke pijn is dat wij nooit gezien en gehoord zijn en dat wij dat van de buitenwereld zijn gaan verwachten.  Onze grote uitdaging is dan ook dat wij ons zelf gaan zien en horen.

Aardse Ziele ontwikkeling:
Wat ik nogal eens tegenkom is dat mensen zich meer met de kosmische Ziele ontwikkeling bezighouden vanuit hun hogere Zelf dan met de aardse Ziele ontwikkeling. Terwijl de aardse Ziele ontwikkeling misschien nog wel belangrijker is. Je ontwikkelt namelijk enerzijds een goed lichaamsbewustzijn en anderzijds leer je beter bij je zelf te blijven om uiteindelijk de bekken centratie goed te kunnen pakken. Naar mijn idee is het uiteindelijk de bedoeling dat de kosmische Ziel de integratie aangaat met de aardse Ziel en dat dat via ons fysieke lichaam plaats vindt. We worden dan een kosmisch mens in een fysiek lichaam op aarde, en ons denken zal dan een navigatie worden van ons Zelf.

Christus bewustzijn:
Volgens mij zijn wij niet altijd bewust van wat er gebeurt, wanneer wij het licht wat naar de aarde komt, gaan gebruiken om naar buiten toe af te reizen; naar de kosmische velden. Enerzijds creëren we dan juist openingen in de kosmische velden, waardoor de buitenaardse in onze werkelijkheid kunnen komen met hun eigen programma wat niet altijd het hoogste goed dient. Anderzijds kunnen diegene waarbij het onderscheidingsvermogen nog niet goed ontwikkelt is via de openingen in andere werkelijkheden komen en verdwalen. Het licht is juist bedoeld om ons lichaam in te trekken om zo enerzijds het Christus bewustzijn in ons lichaam zelf te activeren en anderzijds om het Christus bewustzijnsveld via onszelf te verankeren in de aarde. Daarnaast draagt het licht ook bij om ons innerlijk werk te vergemakkelijken. Wanneer wij onze aardse Ziele ontwikkeling volgen is dat tevens een veilige weg.

Oude structuren imploderen:
De energie die momenteel op de aarde aanwezig is, ervaar ik als zacht en zeer liefdevol. We kunnen er niet meer om heen, het ondersteunt ons proces om echt ons Zelf te worden. Met de laatste nieuwe maan in april was dit voor mij heel voelbaar in mijn lichaam in mijn kleine bekken. Ook de nieuwe maan in mei en juni waren heftig. Zelf ervaarde ik toen of alles om me heen aan het weg vallen was en een diep gevoel van: “Wat doe ik hier nog?” naar boven kwam. Dit hoor ik ook terug van mensen om me heen. Waar het op lijkt is dat het oude structuur helemaal omgeven is door deze nieuwe energie en ik denk dat hiermee de oude structuren hun macht aan het verliezen zijn en van binnenuit gaan imploderen.

Onafhankelijkheid:
Wat ik in deze tijd nog al eens tegen kom is dat mensen samen gaan ondernemen vanuit een diep liggende behoefte om gezien en gehoord te worden. Wat naar mijn idee de bedoeling is dat wij onafhankelijk worden en ons zelf gaan zien en horen zodat wij dat niet meer van een ander nodig hebben, dan zullen er groepen gevormd gaan worden die bestaan uit mensen die werken vanuit een natuurlijk leiderschap die ondersteunend, aanvullend en voedend zijn. Dan wordt 1 plus 1=3.